levensdoel en verlangens
Ervaren vitaliteit coach & veerkracht trainer voor professionals, Jacqueline te Brake

Jacqueline te Brake

8 maart 2021 in Beter leven

11 minuten leestijd

Hoe achterhaal jij waar je zo naar verlangt in jouw leven

Er is een groep mensen in Japan die leven op het eiland Okinawa, waar ze een heel tevreden en gelukkig leven leiden. Ze leven op een plek wat wetenschappers de ‘blue zone’ noemen.

Een omgeving waar de mensen langer voldaan en vitaal leven dan in andere delen van de wereld.
Ze ervaren innerlijke rust en ultieme vervulling.

Wat doen zij anders?

Deze groep mensen hebben geen woord voor ‘pensioen’. Niemand gaat daar met pensioen.
Daarvoor in plaats hebben ze wel een ander woord wat ze met elkaar delen: ‘Ikigai’.

Ikigai is een samenvoeging van de woorden ‘iki’, dat leven of levend betekent, en het woord ‘kai’ (uitgesproken als gai), dat staat voor waarde, effect, resultaat of nut.
Ikigai staat voor de reden waarom iemand haar bed uitkomt.
Ikigai staat voor een waardevol leven.
Ikigai staat voor levensdoel.
Ikigai staat voor je diepste verlangens.

Weten wat je levensdoel is, geeft je vleugels.
Het geeft bakken met energie omdat je weet wat je ten diepste verlangt.
Het zorgt voor helderheid in je leven, waardoor je makkelijker en sneller beslissingen kunt nemen over waar jij wel je tijd aan wilt geven en waaraan niet.

Het is als een kompas die je leidt naar duurzaam geluk.

Naar een leven vol verlangen en zonder spijt.
Naar een leven vol verlangen en zonder schuldgevoel.
Naar een leven waar je op het eind terecht kunt zeggen: 

Ik heb geleefd en ik heb ertoe gedaan!

Wie wil dat niet?

levensdoel

Als jouw dagelijks activiteiten niet afgestemd zijn op dit grotere levensdoel, deze ikigai, dan kan het zomaar zijn dat jij je niet vervult voelt.

Je voelt het als je vastzit.
Je voelt als je niet enthousiast door het leven gaat.
Je voelt als je geen doel hebt.
Je voelt als je geen helderheid hebt.
Je voelt als je van dag tot dag sleept.

En eigenlijk  …. Is dat goed!

Die ontevredenheid kun je gebruiken als een soort van brandstof om in actie te komen.

In dit blog krijg je handvatten om jouw levensdoel te achterhalen, zodat jij je leven daarmee in lijn kunt brengen en een voldaan en vitaal leven kan gaan leiden.

En even een disclaimer. Soms kost het gewoon even wat tijd om je levensdoel te achterhalen.
Neem die tijd.

Inhoudsopgave

Het verschil tussen levensdoel en passie

Voor sommige mensen ligt hun levensdoel voor de hand. Voor anderen is het een langere zoektocht.
Als je eenmaal je levensdoel hebt ontdekt, dan wordt het een stuk gemakkelijker om een tevreden en gelukkig leven te leiden.

Velen halen levensdoel en passie door elkaar.
Jouw levensdoel is niet je passie.
Je passie is één van de onderdelen van een levensdoel.

Laat mij dat uitleggen aan de hand van het prachtig Japanse concept: Ikigai.

Ikigai’ staat voor ‘de reden waarom jij ’s ochtends je bed uitkomt’.
Ikigai staat voor waardevol leven, jouw purpose, jouw levensdoel.

Maar wat is nu precies dat waardevol leven of ‘ikigai’?
Ikigai is dat deel waar je passie, missie, roeping en beroep samenkomen.
Dit is het beste te illustreren met onderstaand diagram.
De vier cirkels staan voor:

 1. Waar je van houdt
 2. Waar je goed in bent
 3. Wat de wereld nodig heeft
 4. Waar je voor betaald wordt/kan worden

Daar waar de vier cirkels overlappen, vind je jouw ‘Ikigai’.
We komen hier later in het blog nog op terug.

ikigai

Een levensdoel maakt je uniekheid zichtbaar

Ik geloof dat elk persoon een ikigai heeft, een uniek levensdoel.
De meest energieke en voldane mensen zijn de degenen die de tijd nemen of hebben genomen om precies te begrijpen wat ze hier hebben te doen. Wat hun rol is, welk puzzelstukje zij innemen in het grotere geheel. En wat zij met veel enthousiasme nastreven.

Dat levensdoel is voor iedereen anders. We hebben allemaal onze uniekheid.
Wat je hier hebt te doen, hier en nu, op dit moment.

Ik noem dat ook wel jouw alleen-heid.
Iets wat alleen jij kunt geven aan de wereld.
Iets wat alleen jij vanuit de bundeling van jouw talenten, jouw achtergrond, jouw ervaringen, jouw geschiedenis, alleen jij kunt bieden.

Dat heeft ook iets bevrijdend-s (weet niet of dat een goed woord is). 😉

En wel op twee manieren.

 • Jij alleen hebt een hele speciale combinatie van talenten, vaardigheden, ervaringen, die anderen niet hebben. Waarom zou jij je dan druk maken over anderen. Of sterker nog, druk maken om te voldoen aan de wensen van iemand anders?
  Neem je eigen plek in, want alle andere plekken zijn al ingenomen:
  Why be second at being someone else, when you can be first at being yourself.
first being yourself
 • Sociale vergelijking is niet nodig. Wat andere mensen om je heen doen, of wie ze zijn of wat dan ook, is irrelevant. Het helpt je niet bij het helder krijgen van jouw alleen-heid.
  Sterker nog, sociale vergelijking is giftig. Sonia Luybomirski geeft aan dat gelukkige mensen niet naar anderen kijken behalve om te zien of ze daar wat van kunnen leren.
  Wat je in hen mooi of goed vindt, zit ook in jou. Anders had je het niet kunnen identificeren. 😉

Jaloers zijn op anderen, is eigenlijk onwetendheid over je eigen unieke potentie.
En een ander imiteren is het beste in jezelf ombrengen, omdat je iemand anders zou willen zijn.

 

“Envy is ignorance.
Imitation is suicide”.

envy-is-ignorance-imitation-is-suicide

Mijn levensdoel is om via mijn enthousiasme mensen te inspireren en te activeren om hun leven te optimaliseren. Ik doe dat via training en coaching.
Oprah’s levendoel is: “I wanted to be a teacher. And to be known for inspiring my students to be more than they thought they could be. I never imagined it would be on TV.

We willen allebei hetzelfde. Maar hé, ik ben geen Oprah Winfrey o-).
Ik heb andere ervaringen, andere achtergrond, ander verhaal, die alleen ik heb. En zij dus ook 😉.

 

“Not everybody can be famous, but everybody can be great.
Because greatness is determined by service”.

~Martin Luther King

 

 

Jouw doel is om jouw diepste verlangens (of zoals dat zo mooi heet, jouw potentieel) te activeren en dat tot wasdom te laten komen en deze in te zetten om anderen te helpen.
Zo maak jij jouw uniekheid, jouw alleen-heid helder.
Weg met de sociale vergelijkingen en jaloersheid.

Be FIRST at being yourself!!

Een levensdoel geeft je letterlijk meer leven

In de jaren vijftig deed onderzoeker Curt Richter, die het boek schreef ‘Black Hole Focus, how Intelligent People Can Create a Powerful Purpose for Their Lives’, een reeks experimenten om te achterhalen hoe lang ratten konden zwemmen in hoge emmers met circulerend water voordat zij verdronken.

Note: ik ben geen voorstander van dierproeven, maar het maakt wel een belangrijk punt duidelijk.

Dr. Richter ontdekte dat een rat onder normale omstandigheden gemiddeld 15 minuten lang kon zwemmen, voordat hun energie op was en ze kopje onder gingen. Hij vroeg zich af hoelang de ratten zouden blijven zwemmen als hij net voordat ze kopje ondergingen zou redden, afdrogen en even een break zou geven en daarna weer in dezelfde emmer met water terug zou zetten.

Wat denk je?

Ze zwommen gemiddeld 60 uur! Geen 60 minuten. 60 Uur!
Dat is 240x Langer.
Dus 240x meer energie!
Waar kwam die energie vandaan?

Dr. Richter concludeerde dat de ratten langer konden zwemmen omdat ze hoop hadden gekregen. Hoop op iets beters, omdat ze gered waren. Ze kregen een gevoel dat er iets beters in het verschiet lag.

Zo is het ook met ons levensdoel. Het geeft ons hoop.

Als jij een levensdoel hebt, een reden om elke ochtend uit je bed te komen, en je gelooft dat je toekomst beter zal zijn dat dit huidige moment, dan doet dat wat met je.
Je hebt 240x meer energie.
Je leeft gemiddeld 7 jaar langer zoals de Okinawa’s in Japan, die niet met pensioen gaan ten opzichte van de westerlingen die wel met 67 jaar met pensioen gaan.

Om maar een paar voordelen te benoemen.

Als jij geen betere toekomst kunt zien, is je ‘gemiddelde zwemtijd’ voordat je opgeeft een schamele 15 minuten. Met hoop? 240 keer langer.

Levensdoel staat gelijk aan hoop, wat gelijk staat aan energie. Hoop creëert energie.

Bijzonder verhaal? Zeker.
Maar in deze bijzondere tijd is hoop nog belangrijker geworden.
Zoals blijkt uit een Gallup onderzoek over ‘hoop’, die in 2020 is uitgevoerd onder 10.000 medewerkers over de hele wereld:
“A Gallup study of over 10,000 employees found that followers have four primary needs of their leaders: trust, compassion, stability and hope. They’re all critical, all the time. But since the outbreak of COVID-19, hope is more valuable than it’s ever been. Because hope is what will get us through this.

That’s not sentimentality — hope has been well-researched and is correlated with a variety of positive outcomes, from higher levels of income and greater personal savings to better health and longer life expectancy.

Gallup finds that employees who strongly agree that their leader makes them feel enthusiastic about the future (Gallup’s measure of hope in the workplace) are 69 times more likely to be engaged in their work compared with employees who disagree with that statement.”

Ik denk dat nu wel duidelijk is waarom het zo belangrijk is om je diepste verlangens te ontdekken en dat door al je activiteiten heen te weven.

Het kan je zomaar 7 jaar meer leven opleveren zoals de mensen in Okinawa 😉.
Maar dat niet alleen.
Als jij jouw diepste verlangens door al je activiteiten heen weeft, dan krijg je innerlijke rust en ultieme vervulling.

Jouw levensdoel leidt tot innerlijke rust en ultieme vervulling

Succesvolle mensen zoals Oprah Winfrey laten zich leiden door hun diepste verlangens. Deze verlangens bepalen wat ze wel en niet doen. Ze zijn leidend voor de keuzes die ze maken en aan welke zaken ze prioriteit aangeven. En die prioriteiten worden zichtbaar in de dagelijkse activiteiten waaraan zij hun tijd geven.

Alles is helemaal in lijn met elkaar. Kun je voorstellen dat dit leidt tot buitengewone productiviteit? Er is complete focus. Moeiteloos.

Purpose (levensdoel), prioriteit en productiviteit zijn aan elkaar gekoppeld.
Je kunt die drie zien als een soort van ijsberg.

Je ziet 1/9 van de ijsberg, het topje, boven het water uitsteken. Dat is het zichtbare deel. In dit geval zie je hoe productief iemand is. Dat zijn de resultaten die de persoon neerzet. Dat is het gevolg van wat je niet ziet. Dat deel wat onder water ligt en de driving forces zijn van die zichtbare resultaten: purpose en prioriteit.

Het is een serie van verbonden keuzes, waarbij ons levensdoel onze prioriteiten bepalen en onze prioriteiten op haar beurt ons handelen stuurt, wat leidt tot onze productiviteit, die uitmonden in de resultaten. Alles ligt in lijn met elkaar.

Kun je voorstellen dat als jij je laat leiden door doelen die vanuit een diepe persoonlijke overtuiging en/of sterke interesse komen, die je vanuit je hart hebt genomen, die jou een goed gevoel geven en betekenis geven aan jouw werk en leven, dat je dan innerlijke vrijheid en ultieme vervulling ervaart?

purpose-priority-productivity (2)

Martin Seligman, de vader van de positieve psychologie, drukt het iedereen op haar hart om te zorgen voor betekenis en betrokkenheid in je leven en in je werk. En dat doe je door in al je  dagelijkse activiteiten een hoger doel na te streven.

Zo ervaar je duurzaam geluk!

Drie manieren om je levensdoel te achterhalen

Nu duidelijk is waarom het zo belangrijk is dat je weet wat jouw levensdoel is, kunnen we aan de slag met hoe je dan zo’n levensdoel achterhaalt.
Voor sommigen van ons is ons levensdoel al helder. Ze weten hun ‘grote waarom’, wat maakt dat ze elke ochtend weer opstaan en doorgaan. Ze voelen een soort van brandend verlangen zoals Napoleon Hill dat zo mooi beschrijft in zijn boek ‘Denk en word rijk’.

Ik zal hieronder drie mogelijkheden weergeven hoe je jouw levensdoel kunt achterhalen. Kijk wat met jou resoneert, bij jou past en ga daarmee aan de slag.

Weet dat jouw diepste verlangens er al zijn. Wat je hebt te doen is deze te ont-wikkelen. 😉

 1. Ondek door erop uit te gaan
  Niemand heeft mij mijn enthousiasme en verlangen voor persoonlijke ontwikkeling meegegeven. Dat heb ik voor mezelf ontdekt en bepaald. Hoe?

  Simpel door er op uit te gaan. Met mensen te praten, door boeken te lezen, te ervaren wat er allemaal te doen is in de wereld. Zo ontdek je waar je bij wilt horen. Door al die ervaringen kom je erachter wat je leuk vindt. Wat je niet leuk vindt. Niemand in mijn familie komt uit de business van persoonlijke ontwikkeling. Het is me dus niet met de paplepel ingegoten ;).

  Ik heb altijd wel een bepaalde nieuwsgierigheid of drive gehad om te achterhalen waarom sommige mensen geluk hebben en anderen niet. Wat maakt het verschil? Hoe denken die mensen die meer geluk & succes hebben? Wat doen ze? Hoe praten ze?

  Die drive, dat diepe verlangen naar persoonlijke ontwikkeling heb ik als een kompas gebruikt op mijn weg naar wat ik graag wilde bereiken in mijn leven. En dat heeft mij allerlei ervaringen en ontmoetingen gegeven. Die hebben mij gevormd tot wie ik nu ben. En nog steeds ben ik mateloos geïnteresseerd in bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeling en de rol van het brein daarin.
  Dat is mijn alleen-heid.

  Een verlangen wordt zichtbaar door je ervaringen. Uit het onderzoeken van dingen. Het ontdekken van de wereld, het optrekken met andere mensen om te zien wat zij doen. Dit is één van de redenen dat wij van jongsaf aan veel met onze kinderen zijn gaan reizen. Nieuwe plekken ontdekken, andere manieren van doen ervaren. Wij hebben ze ook laten snuffelen aan allerlei sporten, verenigingen, scholen, etc..

  Zo ontdek je wat bij je past, wat met je resoneert, waar je blij van wordt en ontdek je patronen in waar jouw belangstelling, passie, kracht, talenten liggen.

 2. Stel deze drie vragen
  Een andere manier om achter je levensdoel te komen, is door deze drie vragen te beantwoorden. Jack Canfield heeft een handige oefening ontwikkeld waardoor je jouw levensdoel onder woorden kunt brengen:

#1. Benoem twee unieke persoonlijke kwaliteiten die je hebt:
(Mijne: optimisme en enthousiasme)

#2. Benoem één of twee manieren waarop je het leuk vindt om die kwaliteiten uit te drukken in de relatie met anderen: (Mijne: inspireren en activeren)

#3. Stel dat de wereld nu perfect is. Hoe ziet dat eruit? Hoe gaat iedereen met elkaar om? Schrijf je antwoord op als een verklaring, in de tegenwoordige tijd, en beschrijf de ultieme toestand, de perfecte wereld zoals je die ziet en voelt. Onthoud dat een perfecte wereld een leuke plek is om te zijn:
(Mijne: Iedereen leeft de beste versie van zichzelf en deelt met passie haar/zijn gaven met de wereld.)

Combineer bovenstaande tot één enkele statement:
(Mijne: Mijn purpose is om mijn enthousiasme en optimisme te gebruiken om anderen te inspireren en activeren om vol plezier hun beste versie te leven en in elk moment haar/zijn gaven te delen met de wereld.)

Zo, nou jij! Schrijf jouw statement op.
Lees deze statement elke dag en breng je dagelijkse activiteiten in lijn met jouw levensdoel!
Dit blog is een activiteit die in lijn is met mijn levensdoel. Het inspireren en activeren van vrouwen om hun diepste verlangens te achterhalen en daar naar te leven.

3. Ontdek je Ikigai

ikigai

We hebben in het begin van het blog al gehad over ikigai.

Er zijn een aantal boeken verschenen over ikigai, onder meer van Francesc Miralles en Héctor García. Hierin laten ze je 4 vragen beantwoorden waardoor je jouw ikigai kunt achterhalen:

 1. Waar je van houdt

Maak bijvoorbeeld deze zin af: Ik voel me gelukkig als…

 1. Wat de wereld nodig heeft

De ‘wereld’ kan je geliefde zijn, je kinderen of je collega’s.

 1. Waarvoor je betaald kunt worden

Het gaat niet alleen om het werk waarmee je nú je geld verdient, maar ook om waarmee je in de toekomst graag je geld zou willen verdienen.

 1. Waar je goed in bent

Begin je antwoorden met Ik ben goed in… en schrijf op wat je zelf denkt (dus niet wat anderen vinden).

Je ikigai bevindt zich dus precies waar deze vier segmenten van je leven elkaar overlappen.

Voorbeelden van ikigai van mensen uit Okinawa zijn:
Een 102 jarige karateleraar die zijn vechtkunst gewoon voortzet.
Een honderdjarige visser die vis vangt voor zijn familie.
Voor een vrouw van 102 was het haar achter-achter-achterkleinkind. 

Het kan iets groots zijn, het kan iets kleins zijn.

Besef steeds: Het is jouw alleen-heid!!

Hoe nu verder?

Mocht je het uitdagend vinden om je levensdoel te vinden en er naar te leven.
Doe dan mee aan ‘Bouw een b(l)oeiend leven’.

Weet je het nog niet helemaal. Plan hier een kosteloos gesprek in.

Binnenkort komt hier de kennisbank

>>Greep op het leven

>>Werkdruk

>>Emotioneel vaardig

>>Zelfvertrouwen

>>Zelfverzekerd

>>Zinvol leven

>>Vitaliteit

>>Mentale veerkracht

>>Persoonlijke groei

>>Beweging

>>Energie

>>Ontspanning

Mindinspirations
Van der Merschlaan 68
3705TJ Zeist
0653833782

Gratis e-Boek


Zelfvertrouwen kun je ontwikkelen.
Het is als een spier. Hoe meer je het gebruikt, hoe sterker het wordt. Als je de juiste acties neemt.

9 tips om zelfvertrouwen te vergroten

Download 9 tips die 
jouw zelfvertrouwen  vergroten